Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB5.145 GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE DİN EĞİTİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, iletişim ilke ve tekniklerini dini anlamlar açısından ele alarak bunun din eğitimi çalışmalarında nasıl kullanılacağının belirlenmesidir.
Dersin İçeriği : İletişim genel prensipleri, iletişimin kaynakları, dini muhtevalı iletişim unsurları, ilkeleri ve teknikleri incelenerek, dini iletişimin bir din eğitim etkinliği olarak değerlendirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mustafa Köylü vd. Gelişim DÖnemlerine Göre Din Eğitimi, Nobel Yay. Ankara, 2010. Religion, Belief and Unbelief. A Psychological Study. Leuven University Press, 1996.<br />Bedri KATPOLU, Din Psikolojisi Açısından Kişilik ve Karakter Analizi, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 23, 2012. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Ödev, Seminer, Tartışma, Grup Çalışması, Okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard.Doç. Dr. Safinaz ASRi
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Dini Gelişim Dönemi Basamaklarını Bilir
  • 2 Çocukluk dönemi dini inanç ve Gelişim özelliklerini kavrar
  • 3 Ergenlik Dönemi Dini İnanç ve Gelişim Özelliklerini Kavrar
  • 4 Yetişkinlik Dönemi Dini İnanç ve Gelişim Özelliklerini Kavrar
  • 5 Yaşlılık Dönemi Dini İnanç ve Gelişim Özelliklerini Kavrar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Gelişim Kavramı ve Mahiyeti
2.Hafta *Din ve Mahiyeti
3.Hafta *Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
4.Hafta *Dini Gelişim Kavramı ve Mahiyeti
5.Hafta *Dini kavramı ve mahiyeti
6.Hafta *Dini Gelişim Teorileri
7.Hafta *Çocukluk Dönemi Dini Gelişim ve Din Eğitimi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Ergenlik Dönemi Dini Gelişim ve Din Eğitimi
10.Hafta *Ergenlik Dönemi Dini Gelişim ve Din Eğitimi
11.Hafta *Yetişkinlik Dönemi Dini Gelişim ve Din Eğitimi
12.Hafta *Yetişkinlik Dönemi Dini Gelişim ve Din Eğitimi
13.Hafta *Yaşlılık Dönemi Dini Gelişim ve Din Eğitimi
14.Hafta *Yaşlılık Dönemi Dini Gelişim ve Din Eğitimi
15.Hafta *Genel Değerlerdirme


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Araştırma Sunumu 4 4,00 16,00
Teorik Ders Anlatım 5 4,00 20,00
Toplam : 135,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 6,00