Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB5.101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrenciyi genelde sosyal bilimlerde özelde din bilimlerinde bir araştırmaya hazırlamada izlenecek süreç ve yöntemlerin neler olduğu bilgisini ve bunları kullanma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste, bilim ve araştırmanın anlamı, önemi ve amacı, bilimsel yazının değeri ve mahiyeti, bilimsel araştırmanın aşamaları, kullanılan metot ve teknikler, belli başlı eleştirel düşünme becerileri, araştırmanın planı, malzeme toplama, yazıya aktarma, kaynaklar ve kullanım biçimleri ve yayınlama gibi konular örneklerle ele alınmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Orhan TÜKRDOĞAN, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009. M. Kaya BİLGEGİL, Türkçe Dilbilgisi, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum, 2000. Michel BEAUD, Tez Yazma Sanatı, Çev. Ayşe Meral, Söylem Yayınları, 2001. Üzeyir OK, “Din Bilimleri Araştırmalarında ‘Bakış Açıları’ Üzerine”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 1998. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi S.B.E. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Hakkı Karaşahin
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 1. Araştırma tekniklerine ilişkin teorik bilgilere sahiptir.<br /><br />
  • 2 2. Araştırma konusunu ve çerçevesini belirleyebilir.<br />
  • 3 3. Ana ve yan tezleri oluşturabilir.<br />
  • 4 4. Konuya uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilir.<br />
  • 5 5. Araştırma planı oluşturabilir.<br />
  • 6 6. Araştırma sonuçlarını tutarlı bir bütün şeklinde yazıya geçirebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilimsel araştırmanın tanımı, mahiyeti, önemi, türleri
2.Hafta *Araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramları
3.Hafta *Bilimsel yazıda problem alanı belirleme ve araştırma evresinin oluşturulması
4.Hafta *Bilimsel yazıda kullanılan araştırma teknikleri (literal tarama, katalog inceleme, olay incelemesi, anket, ansiklopedik maddeler eşliğinde genel hattı ortaya koyma, fişleme)
5.Hafta *Bilimsel yazıda kullanılan araştırma teknikleri (ansiklopedik maddeler eşliğinde genel hattı ortaya koyma, fişleme)
6.Hafta *Tez başlığı seçme, İçindekiler ve Önsöz yazımı hakkında teknik bilgiler
7.Hafta *Giriş yazımı konusunda teknik bilgiler
8.Hafta *Bilimsel yazılarda ana konunun kategorize edilmesi
9.Hafta *Sonuç ve bibliyografya hazırlama teknikleri
10.Hafta *Bilimsel yazı teknikleri (APA, MLA ve CHICAGO)
11.Hafta *Genel gramer bilgisi
12.Hafta *Noktalama işaretleri
13.Hafta *Tez önerisi hazırlama kuralları
14.Hafta *Yüksek Lisans ve Doktora tez örneklerini inceleme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 2,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 3,00 48,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 16 2,00 32,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Araştırma Sunumu 6 1,00 6,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ev Ödevi 2 6,00 12,00
Toplam : 176,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00