Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD6.118 CEZA EVLERİNDE DİNİ DANIŞMANLIK 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ceza evlerinde dini danışmanlık, bu kurumlarda barınan fertlerin dini açıdan sağlıklı bir biçimde gelişmesine katkıda bulunur. Bu ders aracılığıyla öğrencilere, sosyal kurumlarda kalan bireylerin, problemlerin çözümlenmesinde dinin katkılarının neler olabileceği konusunda farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Aile bireyleri,, huzur evlerindeki yaşlılar, hapishanelerdeki mahkûmlar ve hastalar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Muharrem Kepçeoğlu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1988. Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Nobel Yay., Ankara, 2001. Nurullah Altaş, Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri, Ank.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt:41, Ankara, 2000 Hasan Tan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, M.E.B., İstanbul, 1986. Müberra Aktürk, Yetiştirme Yurtlarında Din Hizmetleri ve Rehberlik, D.İ.B., I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, 2008. Şuayıp Özdemir, Cezaevi Din Hizmetlerinin Temel Problemleri, D.İ.B., I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, 2008. Hüseyin Peker, Çocuk ve Suç, Çocuk Vakfı yayınları, İstanbul, 1993.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Ödev, Seminer, Tartışma, Grup Çalışması, Okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Safinaz Asri
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Danışmanlık ve dini danışmanlıkla ilgli temel kavramları kavrayabilme.
  • 2 Dini danışmanlık hizmetinin önemini kavrayabilme,
  • 3 Dini danışmanlığın bir insan odaklı hizmet olduğunu fark ederek insanların iyiliği için çalışabilir hale gelebilecektir.
  • 4 Cezaevi şartlarında, mahkumlara nasıl rehabilitasyon yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur
  • 5 Hapishaneler temel din eğitimi problemlerini anlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dini Danışmanlığın tanım ve tarihi
2.Hafta *Dini danışmanlık
3.Hafta *Dini danışmanlığın önemi ve gerekçesi
4.Hafta *Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi
5.Hafta *Dini Danışmanlık ve Dini sosyal çalışma
6.Hafta *Hapishanelerde Din ve Ahlak Eğitimi
7.Hafta *Hapishanelerde Din ve Ahlak Eğitimi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Hapishanelerde Din Eğitiminin Temel Problemleri
10.Hafta *Hapishanelerde Din Eğitiminin Temel Problemleri
11.Hafta *Suçlu Bireylere Yönelik Dini Danışmanlık
12.Hafta *Suçlu Bireylere Yönelik Dini Danışmanlık
13.Hafta *Suçlu Bireylere Yönelik Dini Danışmanlık
14.Hafta *Suçluların topluma uyumunu sağlama
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 4,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 1,00 13,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Ev Ödevi 6 4,00 24,00
Araştırma Sunumu 6 3,00 18,00
Tartışmalı Ders 13 1,00 13,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00