Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD6.116 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genelci sosyal hizmet yaklaşımı doğrultusunda mesleğin kuramsal temellerini ve uygulama esaslarını öğretmek ve uygulamaya aktarabilmektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında Sosyal hizmet kuram ve kavramlarının tartışılması, bireyle, grupla ve toplumla sosyal hizmet, sosyal hizmette uygulama alanını tanıma ve alt başlıkları ile Uygulama yapılan kurumdaki Sosyal hizmet uygulayıcısının rol ve görevlerini öğrenme vb. konular yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bradford W. Sheafor ve Charles J. Horejsi, Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve ilkeleri, Ankara,2015 Linda Mooney, David Knox & Caroline Schant, Understanding Social Problems, Belmont, C.A, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Safinaz Asri
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 1) Sosyal hizmet müdahalesi için önemli bir adım olan gözlem yapma ve bilgi toplayabilecekler
  • 2 2) Sosyal hizmet alanında hizmet veren kuruluşlardaki yapıyı inceleyerek sistemler arasında ilişki kurabileceklerdir.
  • 3 3) Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında çalışılacak müracaatçı sistemlerini belirleyebilecekler
  • 4 4) Sosyal hizmet müdahalesi ile kuram uygulama bütünlüğünü kurabilecekler.
  • 5 5) İç görü ve eleştirel düşünme becerisini geliştirebilecekler
  • 6 6) Sunum yapma tekniklerini geliştirebileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kuram Kavramının tartışılması
2.Hafta *Eğitsel Danışman ve Kurum Danışmanı ile oryantasyon toplantısının yapılması. Öğrencinin görevleri, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi. Uygulamanın içeriğinin anlatılması
3.Hafta *Bireysel Sosyal Hizmet
4.Hafta *Grupla Sosyal Hizmet
5.Hafta *Toplumla Sosyal Hizmet
6.Hafta *Uygulama yapılan alanı tanıma (Alan içinde etkili olan disiplinler ve sosyal hizmete duyulan gereksinimi analiz etme)
7.Hafta *Uygulama yapılan alanı tanıma (Alana ilişkin sosyal hizmetlerin hangi amaçlarla (koruyucu, geliştirici, tedavi edici) ve hangi kuruluşlarca verildiğini öğrenme)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun politikasının ne olduğunun ve sosyal hizmetin bu politika içindeki yerini analiz etme)
10.Hafta *Uygulama yapılan kurumu tanıma (Hizmet verdiği müracaatçı kitlesinin özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri konusunda bilgi sahibi olma)
11.Hafta *Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun, müracaatçıların sorunlarını nasıl giderdiğini, ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını öğrenme)
12.Hafta *Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun hizmetlerini yürütürken sıklıkla kullandığı mevzuat hakkında bilgi edinme)
13.Hafta *Uygulama yapılan kurumdaki SHU'nun rol ve görevlerini öğrenme
14.Hafta *Uygulama yapılan kurumdaki SHU'nun rol ve görevlerini öğrenme
15.Hafta *Final

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Ev Ödevi 5 5,00 25,00
Araştırma Sunumu 4 4,00 16,00
Teorik Ders Anlatım 5 4,00 20,00
Toplam : 189,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00