Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD6.121 ENGELLİLERE YÖNELİK DİNİ DANIŞMANLIK 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dini danışmanlık ve rehberlik kavramlarının neliği ve bu kavramların uygulamaya yansıyan boyutlarının ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Özel gereksinimi olanlar, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zekâ ve yeteneklilere yönelik danışmanlık hizmetleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Naci Kula, Bedensel Engellilik ve Din, İstanbul, 2008. İslam Musayev, İslam ve Engellilik, İstanbul, 2016. İskender Özgür, Özel Eğitim, Karahan Kitapevi, Ankara, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Safinaz Asri
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Değişik engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları sorunlarını tartışabilir
  • 2 Tarihsel gelişim sürecinde toplumun özürlüye bakışını sorgulayabilir
  • 3 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanabilir
  • 4 Engellilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanabilir
  • 5 Engellilik ile ilgili kavramları mesleğinde kullanabilir
  • 6 Kuran ve hadislerin engellilere yönelik yaklaşımını örneklerle açıklayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Engellikle ilgili temel kavramlar
2.Hafta * Dünyada engellilere yönelik danışmanlık hizmetleri
3.Hafta * Türkiyede engellilere yönelik danışmanlık hizmetleri
4.Hafta *Engellilik sebepleri
5.Hafta * Engellilik türleri
6.Hafta *Zihinsel yetersizlik
7.Hafta * Fiziksel Yetersizlikler ve Sık Rastlanan Bozukluklar
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar
10.Hafta * Otizm ve türevleri
11.Hafta *İşitme ve görme yetersizliği
12.Hafta *Kuranı Kerime göre engelliik
13.Hafta *Hadislere göre engellilik
14.Hafta *İslam tarihinde engellilik
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 5 4,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Ev Ödevi 4 4,00 16,00
Araştırma Sunumu 3 5,00 15,00
Toplam : 173,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 8,00