Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD6.119 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesi, ayrıca sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama, uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesidir.
Dersin İçeriği : Sosyal Refah ve Sosyal Hizmete İlişkin Kimi Temel Kavramlar, sosyal hizmetin refah sistemi içindeki yeri, sosyal refah ile sosyal hizmet ilişkisi, insani yardım meslek grupları. Bilgi, beceri, değer, sosyal çalışan, kültür, Toplum onayı ve mesleki yetki gibi kavramların analizi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Charles Zastrow, Sosyal Hizmete Giriş, Ankara, 2015 Linda Mooney, David Knox & Caroline Schant, Understanding Social Problems, Belmont, C.A, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. İsmail Arıcı
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 1) Sosyal refah kavramı içerisinde sosyal hizmetin fonksiyonunu tanımlayabilecekler.
  • 2 2) Sosyal hizmet disiplininin temel unsurlarını kavrayabilecekler.
  • 3 3) Sosyal hizmetin bilgi temeli ve değer sistemini ile uygulama düzeyleri ve temel yaklaşımlarını gözden geçirebilecekler
  • 4 4. Sosyal hizmette uygulama tarzlarını kavrarlar
  • 5 Sosyal hizmetin müdahale süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim ve Meslek Olarak Sosyal Hizmetin Temel Kavramları
2.Hafta *Sosyal Hizmetin Amaçları, İşlev, Değer, Konu ve Felsefesi
3.Hafta *Sosyal Hizmetin Tarihi
4.Hafta *Sosyal Hizmet bilgisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
5.Hafta *Sosyal Hizmetin rolü ve fonksiyonları
6.Hafta *Ortak İnsan İhtiyaçları
7.Hafta *Sosyal Hizmette Bilgi Beceri değer ilişkisi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Sosyal Hizmette Uygulama Tarzları:Geleneksel Yaklaşım; Genelci Yaklaşım
10.Hafta *Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları:Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet, Ailelerle Sosyal Hizmet
11.Hafta *Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları: Tıbbi Sosyal Hizmet, Engellilerle Sosyal Hizmet, Psikiyatrik Sosyal Hizmet
12.Hafta *Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları: Yaşlanma ve yaşlılık hizmetleri
13.Hafta *Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları: Yoksullarla Sosyal Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Endüstriyerl Sosyal Hizmet
14.Hafta *Sosyal Hizmetin Kimi Alt Uzmanlık Alanları: Fiziksel ve zihinsel engellilik ve sosyal hizmet

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 6,00 84,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Ev Ödevi 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 3 1,00 3,00
Teorik Ders Anlatım 3 2,00 6,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00