Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD6.117 DİNİ VE MANEVİ BAKIMDA TEODİSE 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çok yönlü bir sorun olarak çağlar boyu tartışılagelen kötülük ve acı problemi ile buna yönelik çözüm önerileri anlamında teodisenin dini ve manevi bakım açısından önemini kavratmak, teorik ve pratik sorunlar ile bunlara cevap mahiyetindeki temel yaklaşımlara dikkat çekmek.
Dersin İçeriği : kötülük ve acı problemi ile buna yönelik çözüm önerileri anlamında teodisenin dini ve manevi bakım açısından önemi, teorik ve pratik sorunlar ile bunlara cevap mahiyetindeki temel yaklaşımlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yaran, Cafer Sadık, Kötülük ve Theodise, Vadi, Ankara, 2002. Werner, Charles, Kötülük Problemi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2000. Özdemir, Metin, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, Kaknüs, İstanbul, 2014. Akbaş, Muhsin, “Holocaust Problemi ve Tanrı: Teolojik ve Felsefi Cevaplar”, AÜİFD, XLIV, (2003), Sayı 1, ss. 173-186. Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1987.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün eğitim, teorik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. İsmail Arıcı
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci kötülük problemi ile ilgili kavramları tanır
  • 2 Problemin mahiyeti hakkında bilgi sahibi olur
  • 3 Teorik ve pratik kötülük problemi ayrımını yapar
  • 4 Belli başlı teodise ve savunmalar hakkında bilgi sahibi olur
  • 5 Manevi bakım açısından teodiselerin değerini kavrar
  • 6 Sağlıklı akıl yürütmeyi geliştirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kötülük, acı, teodise, savunma gibi temel kavramlar
2.Hafta *Tarihsel süreç içerisinde kötülük problemi
3.Hafta *Manevi bakım açısından bir problem olarak kötülük/acı problemi
4.Hafta *Kötülük probleminin mahiyeti
5.Hafta *Teorik kötülük probleminin çeşitleri: Mantıksal kötülük problemi
6.Hafta *Delilci kötülük problemi
7.Hafta *Teorik kötülük problemine cevaplar: Savunmalar ve teodiseler
8.Hafta *Kötülüğün varlık olmayışı
9.Hafta *İlahi ceza, imtihan,
10.Hafta *Kurtarıcı acı, eskatolojik açıklama
11.Hafta *Hür irade savunması
12.Hafta *İnsan/ruh oluşturma teodisesi
13.Hafta *Süreç teodisesi
14.Hafta *Ölüm olgusu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 5,00 70,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ödev 2 6,00 12,00
Ev Ödevi 2 6,00 12,00
Proje 1 28,00 28,00
Toplam : 235,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00