Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD6.107 PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, psikoloji biliminin temel kavramlarını, tarihsel sürecinde yer alan önemli kuramcılarını ve başlıca çalışma konularını, psikolojideki ana bilim dallarını göz önünde bulundurarak öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bilim olarak psikoloji, psikolojinin alt alanları ve temel çalışma konuları, psikoloji biliminin başlıca kuramları, öğrenme ve bellek süreçleri, yaşam boyu gelişim süreci ve özellikleri, çocukluk ve yetişkinlik döneminde görülen bazı patolojilerin tanıtımı, sağlık psikolojisine ilişkin bazı kavramların tanıtımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2014). Psikoloji ve Yaşam, Nobel Akademik Yayıncılık<br />Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. & Loftus, G.R. (2014). Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınevi.<br />Okyavuz, Ü.H. (2013). Sağlık Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği Yayınları. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : YÜZ YÜZE

  • 1 Psikoloji bilimini ve gerek kuramsal gerekse de uygulamalı alt alanlarını tanımak
  • 2 Farklı psikolojik kuram ve yaklaşımları hakkına bilgi sahibi olmak
  • 3 İnsan davranışının altında yatan farklı temelleri (örneğin öğrenme yaşantıları, bilişsel süreçler gibi) açıklayabilmek ve bu konulara ilişkin temel kavramları tanımlayabilmek
  • 4 Başlıca ruhsal bozuklukların neler olduğu ve bu bozuklukların temel özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak
  • 5 İnsanın yaşamı boyunca geçirdiği gelişim süreçleri ve bu gelişim süreçlerinin temel özelliklerini bilmek
  • 6 Sağlık ve hastalık süreçlerine ilişkin önemli psikolojik süreçler hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, önemi, içeriği, kuralları ve değerlendirme şekli ile psikoloji biliminin tanıtımı, alt alanları
2.Hafta *Psikoloji biliminin tarihsel gelişimi ve modern yaklaşımlar, kişilik kuramlarına genel bakış
3.Hafta *Psikoloji biliminin tarihsel gelişimi ve modern yaklaşımlar, kişilik kuramlarına genel bakış
4.Hafta *Öğrenme kuramları
5.Hafta *Öğrenme kuramları
6.Hafta *Bilişsel süreçler
7.Hafta *Bilişsel süreçler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Yetişkin psikopatolojilerine genel bakış
10.Hafta *Yetişkin psikopatolojilerine genel bakış
11.Hafta *Çocuk psikopatolojilerine genel bakış
12.Hafta *Çocuk psikopatolojilerine genel bakış
13.Hafta *Sağlık psikolojisine genel bakış; sağlık ve hastalık kavramı, sağlık davranışları, tedaviye uyum, sosyal destek kavramı
14.Hafta *Sağlık psikolojisine genel bakış; kronik hastalıklarda psikolojik süreçler, sağlık ve stres ilişkisi, baş etme stratejileri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 6,00 84,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00