Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD6.103 PSİKOLOJİK DANIŞMAYA GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojik danışmadaki temel teorik yönelimleri ve bu yönelimlerin insan doğasına, değişime ve potansiyele bakış açılarını karşılaştırmalı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde; öncelikle psikoloji ve psikolojik danışma kavramları ele alınacak, diğer yardım etme alanlarından farkı üzerinde durulacak daha sonra birey ve grup danışmanlığında öne çıkan kuramlar ve yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cormier, S. ve Hackney, H. (2011). Psikolojik danışma-stratejiler ve müdahalaler. İstanbul: Pegem. Deniz, E. (2011). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Maya. Egan, G. (1994). Psikolojik danışmaya giriş. (Editör: Füsun Akkoyun). Ankara: Form Ofset.
Egan, G. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları. (Füsun, Akkoyun. Çev.). Ankara: Form Ofset.
Meier, S. T., & Davis, S. R. (2006). Psikolojik danışma: Temel öğeler. (S. Doğan (Ed.), D. Y. Bektaş, E. Ö. Kocabaş, S. Denizli, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık. McLeod, J. (2009). An introduction to counseling. New York: McGraw Hill. Sharf R. S., (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları Kavramlar ve Örnek Olaylar. (N. Voltar Acar, Çeviri Ed.). Ankara: Nobel. Murdock, N. L., (2014). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla. (F. Akkoyun, Çeviri Ed.) Ankara: Nobel.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Safinaz Asri
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt GEDİK
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Psikolojik danışmanlığın gelişimini ve tarihçesini bilir.
  • 2 Psikolojik danışmanlık ve yardım etmeye dair diğer alanlar ve disiplinler arasındaki farklılıkları açıklayabilir.
  • 3 Psikolojik danışmadaki temel teorik yönelimleri bilir.
  • 4 Belli başlı teorik yönelimler dahilinde kullanılan temel danışma becerilerini tanır.
  • 5 Psikolojik sorunların anlaşılmasında teorik yönelimlerden faydalanabilir.
  • 6 Psikolojik sorunların anlaşılması ve çözümünde kullanılan teorik yönelim ve kuramları örnekler vakalar çerçevesinde karşılaştırabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikolojik Danışma ve Psikolojik Danışmaya Dair Temel Kavramlar
2.Hafta *Psikolojik Danışmanlığın Tarihi ve Gelişimi
3.Hafta *Psikolojik Danışma ve Diğer Yardım Etme Alanları
4.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Psikanaliz)
5.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Jungcu ve Adlerci Kuramlar)
6.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Varoluşçu Kuram)
7.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Kişi Merkezli Kuram)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Gestalt Kuram)
10.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Davranışçı Kuram)
11.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Akılcı Duygusal Davranışçı Kuram)
12.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Bilişsel Kuram)
13.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Gerçeklik Kuramı)
14.Hafta *Psikolojik Danışmada Kuramlar (Feminist Kuram)

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 5,00 5,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 42,00 42,00
Teorik Ders Anlatım 3 3,00 9,00
Küçük Grup Çalışması 3 5,00 15,00
Problem Çözme 10 2,00 20,00
Ev Ödevi 8 4,00 32,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00