Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP501 KALP DAMAR CERRAHİSİ 6,00 21,00 0,00 1,20 1,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kalp ve Damar Cerrahisi” stajının sonunda dönem V öğrencilerine; kardiyo-vaskuler hastalıkları muayene edebilme, acil durumlarda ön tanı koyabilme ve birinci basamak tedavi hizmeti sunabilme, acil kardiyo-vaskuler hastalıkların ilk müdahalelerini yapma ve en kısa sürede cerrahi girişim yapılan merkeze nakline karar verebilme ve bunu sağlama becerisi kazandırılacaktır
Dersin İçeriği : Koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, büyük damar patolojileri, kardiyovaskuler acillerin preoperatif değerlendirilmesinin pratik eğitimi, Dönem 3’te teorik eğitimi verilmeyen bazı spesifik konuların teorik eğitimi, Kalp damar cerrahisi polikliniği, servisi ve yoğun bakımında pratik eğitim ve kalp damar cerrahisi eğitim saatlerine aktif katılımı içerir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kalp ve Damar Cerrahisi Editör: Prof.Dr.Enver DURAN 2004 Çapa Tıp Kitapevi, Kalp ve Damar Cerrahisi Editör: Prof.Dr.Mustafa PAÇ, 2004 MN Medikal Kirklin, John W, And Barratt-Boyes, Brian G., 2003; Cardiac Surgery, Newyork,Churchill Livingstone
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Kardiyovasküler muayene yapabilme 2-Kardiyovaskuler mudahale geçirmiş hastanın yara yerini değerlendirebilme, postoperatif takip ve tedavisini düzenleyebilme 3-Arteyel/venöz vasküler hastalıklardan şüphelenip ön tanı koyabilme 4-Büyük damar acillerini tanıyabilme 5-Kardiyak travma hastasını tanıyabilme 5-Vaskuler travma hastalarının ilk müdahalesini yapabilme ve yönlendirebilme 6-Vasküler hastalıklarda tanısal amaçlı kullanılan özel testleri yapabilme ve tanı koyabilme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yeşilkaya
Prof. Dr. Ali Gürbüz
Prof. Dr. Levent Yılık
Prof. Dr. Orhan Gökalp
Doç. Dr. Yüksel Beşir
Doç. Dr. İsmail Yürekli
Doç. Dr. Habib Çakır
Uzman Dr. Şahin İşcan
Dr. Öğr. Üyesi Hasan İner

  • 1 1-Kardiyovasküler muayene yapabilme
  • 2 2-Kardiyovaskuler mudahale geçirmiş hastanın yara yerini değerlendirebilme, postoperatif takip ve tedavisini düzenleyebilme
  • 3 3-Arteyel/venöz vasküler hastalıklardan şüphelenip ön tanı koyabilme
  • 4 4-Büyük damar acillerini tanıyabilme
  • 5 5-Kardiyak travma hastasını tanıyabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 0,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Uygulama / Pratik : 10,000
  • 5 Derse Katılım : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 6 1,00 6,00
Uygulama / Pratik 16 1,00 16,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 6 2,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 1,00