Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FE6.106 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin paranın temelleri, para politikaları, enflasyon, faiz, döviz kuru teorileri ve pratik uygulamaları gibi konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak
Dersin İçeriği : Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Monetary Theory and Policy, 2nd Edition by Carl E. Walsh; The Theory of Monetary Institutions by Lawrence H. White; Monetary Theory and Bretton Woods; The Construction of an International Monetary Order (Historical Perspectives on Modern Economics) by Filippo Cesarano
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler Para, para teorileri ve politikalarını açıklayabilecektir.
  • 2 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler Ekonomik krizlerin parasal nedenlerini tartışabilecektir.
  • 3 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olan ilişkisini analiz edebilecektir.
  • 4 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler Merkez Bankası’nın işleyişini ve para politikalarını nasıl uyguladığını açıklayabilecektir.
  • 5 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler Enflasyonun nedenlerini ve ekonomiye etkisini tartışabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Paranın Temeli ve Altın, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Paranın Tarihi, Bretton Woods Anlaşması
2.Hafta *Para Teorileri, Miktar Teorisi, ISLM Modeli, İmkansız Üçlü Hipotez
3.Hafta *Y=C+I+G+(XM) Denklemi ve IS, GT AND XM Konseptleri ve İç İlişkileri, Türkiye IMF İlişkileri
4.Hafta *Paranın Arzı ve Talebi, Para Politikalarında Merkez Bankalarının Rolü, Merkez Bankalarının Bağımsızlığı
5.Hafta *Para Politikaları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Fonksiyonları
6.Hafta *Merkez Bankasına Genel Bakış
7.Hafta *Amerika Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Birliği, TCMB
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Reel Faiz Oranları, Öngörülen Enflasyon ve Nominal Faiz Oranları
10.Hafta *Enflasyon
11.Hafta *Para Aktarım Mekanizması
12.Hafta *Talep ve Arz Yanlı Politikalar
13.Hafta *Taylor Kuralı ve Phillips Eğrisi
14.Hafta *Tekrar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 30,00 30,00
Ödev 4 5,00 20,00
Final 1 40,00 40,00
Teorik Ders Anlatım 15 3,00 45,00
Toplam : 135,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 8,00