Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI102 YÖNETİM İLKELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, yönetim hakkındaki ve planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol şeklindeki yönetim fonksiyonları ile ilgili temel kavramları öğrenebilmeleri ve bu bilgileri özellikle piyasada uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Temel kavramlar; yönetimin tarihçesi; örgüt kültürü; çalışma yaşamında farklılık; planlama, stratejik yönetim; örgütleme, insan kaynakları yönetimi süreci; iletişim, motivasyon ve liderlik konuları çerçevesinde yöneltme işlevi; kontrol
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : a) Stephen Robbins and Mary Coulter (2012), “ Management”, Pearson. b) James A. F. Stoner, R. Edward Freeman and Daniel R. Gilbert (1995), “Management”, Prentice Hall. c) Robert J. Hughes, William M. Pride and Jack R. Kapoor (2013), “Business Faundations”, South-Western Cengage Learning. d) Louis Boone and David Kurtz (2011), “Contemporary Business”, John Wiley.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Aytuğ Arslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 Yönetim alanına ilişkin temel bilgileri edinebilme
  • 2 Yönetim alanında karşılaşılan problemleri analiz edebilme ve bu problemlerle ilgili çözümler üretebilme
  • 3 Yönetim ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile bütünleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *DERSİN TANITIMI: Dersin amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, haftalık konuları ve değerlendirme kriterleri bağlamında açıklanması
2.Hafta *TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNETİMİN TARİHÇESİ a) İşletme, girişim ve örgüt kavramları b) Yönetim ve yönetici kavramları c) Klasik Yaklaşım, Davranışsal Yaklaşım ve Modern Yaklaşım
3.Hafta *ÖRGÜT KÜLTÜRÜ a) Örgüt kültürü nedir? b) Örgüt kültürünün çalışanlar ve yöneticiler üzerindeki etkileri c) Yenilikçi bir kültür oluşturma
4.Hafta *KÜRESEL YÖNETİM VE İŞGÜCÜ FARKLILIKLARI a) Küresel bir çevrede yönetim b) Farklılık nedir? c) İşgücü farklılıklarının türleri
5.Hafta *PLANLAMA a) Karar verme süreci b) Planlama nedir ve niçin gerçekleştirilir? c) Amaçların saptanması ve planların geliştirilmesi
6.Hafta *STRATEJİK YÖNETİM a) Stratejik yönetim nedir? b) Stratejik yönetim süreci c) Strateji türleri
7.Hafta *ÖRGÜTLEME a) Örgütsel yapının tasarlanması b) Mekanik ve organik yapılar c) Geleneksel örgütsel tasarımlar d) Modern örgütsel tasarımlar
8.Hafta *VİZE SINAVI
9.Hafta *İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ a) İnsan kaynakları yönetimi süreci b) İnsan kaynakları planlaması c) İşe alma ve yerleştirme d) İşe alıştırma
10.Hafta *İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ e) Eğitim f) Performans yönetimi g) Ücret ve ödüller
11.Hafta *İLETİŞİM a) İletişimin fonksiyonları b) Örgütsel iletişim c) Günümüz örgütlerinde iletişim konusu
12.Hafta *MOTİVASYON a) İlk motivasyon kuramları b) Çağdaş motivasyon kuramları c) Motivasyonda güncel konular
13.Hafta *LİDERLİK a) Lider ve liderlik nedir? b) Liderlikte durumsallık teorileri c) Liderlikte çağdaş yaklaşımlar
14.Hafta *KONTROL a) Kontrol nedir? b) Kontrol süreci c) Örgütsel performansı ölçme araçları
15.Hafta *GENEL TEKRAR

  • 1 Vize : 40,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 118,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00