Bologna Anket Tanımı
Anketin Kapsayacağı Dersler
Baz Alınacak Anket Seçimi
Uygulanacak Anket Kirterleri
Akademik Program Çıktısı X Ders Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun
Ders Öğrenme Çıktısı Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun
İş Yükü Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun

Ek Açıklama Kutucuğu Aktif Olsun