Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR589.3 UZMANLIK ALAN DERSİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular çerçevesinde literatür taraması, mevcut bilgi ve belgelere ulaşım yolları, kütüphane ve arşivlerden faydalanma, veri tabanları ve kullanım ilkeleri, araştırma ve yazma etiği.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara 2013. • Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (çev. Zeynep Altok), İstanbul 2009. • Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara 2009. • Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010. • Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002. • Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Okuma, Sunum hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan GÖKÇE
Prof. Dr. Levent KAYAPINAR
Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR
Doç. Dr. Cahit TELCİ
Doç. Dr. Özer KÜPELİ
Yrd. Doç. Dr. Fatma AKKUŞ YİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Mikail ACIPINAR
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ
Yrd. Doç. Dr. İrfan KOKDAŞ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Tez konusuyla ilgili edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi edinir.
  • 3 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme becerisi kazanır.
  • 4 Tez konusuyla ilgili bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi edinir.
  • 5 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır.
  • 6 Disiplinlerarası çalışma becerisi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
15.Hafta

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 3 10,00 30,00
Proje 1 25,00 25,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ev Ödevi 0 0,00 0,00
Araştırma Sunumu 1 4,00 4,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00